Tjänster

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tjänster

Under företagets långa historia har vi hunnit med att ytbelägga oräknerliga kvadratmeter. Vi har depåer i Luleå, Boden och Älvsbyn, men våra kunder finns i Sverige, Norge och Finland. Som ett av Sveriges största privatägda måleriföretag får vi många spännande uppdrag. Vi har kunnande, erfarenhet och resurser att genomföra arbetet effektivt med minimal driftspåverkan. Oavsett vilken verksamhet ditt företag bedriver kan vi bidra med ytbehandling interiört och exteriört med de metoder och materiel som krävs.

 

Industri

Hårt belastade industrifastigheter med trä, stål, betong eller bergstomme fordrar kunnig hantering för att bli effektiva och miljövänliga arbetsplatser med låga underhållskostnader. Du får tillgång till hela vår erfarenhetsbank på jakt efter en lösning på era behov. Glädjande nog har bland annat Scania, LKAB ovan & under jord samt SSAB gett oss förtroendet.

 

Nybyggnation

Redan i projekteringsfasen utgör vår kompetens och erfarenhet en framgångsfaktor för byggnadens långsiktiga funktion och underhållsbehov. Vi är auktoriserade för bland annat brandskyddande, diffusionsöppna, mögelresistenta och smutsavvisande produkter okänsliga mot UV-ljus.

 

Reparation

Industri- och offentlig verksamhet sliter hårt på lokalerna. Förr eller senare måste utrymmena ses över Metoder och material utvecklas snabbt. Prisvärda alternativ med hög tålighet och goda arbetsmiljöegenskaper tillförs vårt sortiment. Företagsgruppens samlade erfarenheter och specialkompetenser står förstås till ditt förfogande. Vi sanerar, reparerar och förnyar från golv till tak, interiört och exteriört, i den omfattning du önskar.

 

 

Två specialistföretag - en ägargrupp

Kontakta oss

LUNDQUIST MÅLERI

Banvägen 11
973 46 Luleå

Tel. 0920 - 20 18 40 
Epost info@malerilundquist.se

Lundquist måleri

Utgör stommen i företagsgruppen
med anor från 50-talet. Vi utför industri-, nybyggnads- och reparationsmåleri i Sverige,
Norge och Finland. Varmt välkommen
med din förfrågan.

Certifieringar