Miljö

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Miljö

Företagsgruppens fyra delägare sätter stort värde på frilufstsliv i alla former med familj och goda vänner. Vi är därför mycket motiverade att dra vårt strå till stacken för att garantera vilsamma naturupplevelser också i kommande generationer. Vi arbetar målmedvetet för att minimera miljöpåfrestningarna inom samtliga verksamhetsområden.

Visionerna är att med senaste miljöanpassade teknik, materiel och metoder produktionseffektivt leverera med minimal driftspåverkan. Snart är vi i mål med en ISO-certifiering för hela företagsgruppen. Vi har redan nått ISO14001 och ISO9001 inom huvudelen av våra verksamhetsområden.

Miljö och kvalitetspolicy

Två specialistföretag - en ägargrupp

Kontakta oss

LUNDQUIST MÅLERI

Banvägen 11
973 46 Luleå

Tel. 0920 - 20 18 40 
Epost info@malerilundquist.se

Lundquist måleri

Utgör stommen i företagsgruppen
med anor från 50-talet. Vi utför industri-, nybyggnads- och reparationsmåleri i Sverige,
Norge och Finland. Varmt välkommen
med din förfrågan.

Certifieringar