Måleri

Vi har kunnande, erfarenhet och resurser för att genomföra arbetet snabbt och effektivt.

Välkommen med din förfrågan order@malerilundquist.se

 

 

Industri

Industrifastigheter med trä, stål, betong eller bergstomme fordrar kunnig hantering för att bli effektiva och miljövänliga arbetsplatser. Du får tillgång till hela vår erfarenhetsbank på jakt efter en lösning för era behov

 

Nybyggnation

Redan i projekteringsfasen är vår kompetens och erfarenhet en framgångsfaktor för byggnaden på lång sikt. Vi är auktoriserade för bland annat brandskyddande, mögelresistenta och smutsavvisande produkter.

 

Reparation

Förr eller senare måste era lokaler ses över. Företagsgruppens samlade specialkompetenser står förstås till ditt förfogande. Vi sanerar, reparerar och förnyar från golv till tak, interiört och exteriört, i den omfattning du önskar.

Nymålat

Två specialistföretag - en ägargrupp

Kontakta oss

LUNDQUIST MÅLERI

Banvägen 11
973 46 Luleå

Tel. 0920 - 20 18 40 
Epost info@malerilundquist.se

Lundquist måleri

Utgör stommen i företagsgruppen
med anor från 50-talet. Vi utför industri-, nybyggnads- och reparationsmåleri i Sverige,
Norge och Finland. Varmt välkommen
med din förfrågan.

Certifieringar